Výrobky z polyuretanu (Polytanu)

Díky své výjimečné odolnosti vůči otěru nachází polyuretan (neboli Polytan) a vulkollan řadu využití napříč průmysly, především k pokrytí exponovaných částí strojů jako jsou pojezdová kola, stěrky dopravních pásů a válců, lopatky míchaček betonu apod.

Dle zadání pro vás vyrobíme i atypické díly na zakázku, aby maximálně vyhovovaly vašim požadavkům a to v překvapivě krátké době. Standardní doba ke zhotovení objednávky se pohybuje v rozmezí 2-4 týdnů. Stejně tak přijímáme i menší zakázky už od jednoho kusu. Již stovkám zákazníků jsme pomohli nalézt způsob, jak snížit náklady na údržbu strojů díky menšímu opotřebení dílů a zároveň zamezit častým údržbám a prodlevám v důsledku nutné výměny exponovaných částí. Pomůžeme nalézt řešení i pro vás.

Portfolium tvarových výrobků:

Další výrobky a kategorie

Polyuretanové desky, tyče, a trubky různých rozměrů a tvrdostí.

Vyrábíme lopatky pro míchačky betonu od různých výrobců. Prohlédněte si náš katalog

Jaké jsou výhody polyuretanu oproti běžným materiálům?