Tvarové výrobky

Uplatnění polyuretanového elastomeru je velmi široké. Zpočátku se používal především v strojírenském a textilním průmyslu. Dnes ale nalézá uplatnění v hojné míře i při výrobě betonu, při zpracování štěrků, vyložení skluzů a dopadů sypkých hmot, jako stírací lišty, břity sněhových pluhů, pružiny, dorazy, podklad pod vysekávací desky, bandáže pojezdových kol a další.

bandáž pojezdového kola cyklon Čert klín lopatky ochranná bandáž sněžné břity stěrač stěrka silničního válce Šnekový dopravník 1 vyložení násypky diskový dopravník vybrační deska Klínová vložka
 
lenfeld, polytan, polyuretan, polyurethan, polyuret, elastomer, plast, břit, sníh, bandáž kladky, vyložení, výsypka, beton, míchačka, lopatky do míchaček, těsnění, cyklon, vulkolan, vulkollan, vulcolan